پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایدار و بادوام

1 پاسخ 1

مقاوم


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایدار و بادوام) (پایدار و بادوام در جدول) (پایدار وبادوام) (پایدار وبادوام ) () (پایدار) (پایدار پرسشکده)