پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آماده و مهیا

1 پاسخ 1

فراهم


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آماده و مهیا) (اماده و مهیا) (اماده ومهیا) (آماده ومهیا) (آماده پرسشکده) (اماده مهیا) (مهیا واماده) (مهیا شده و آماده) (اماده و محیا) (آماده)