پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


قسمتی از خانه های قدیمی

1 پاسخ 1

اندرون


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قسمتی از خانه های قدیمی) ()