پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نوعی میمون

1 پاسخ 1

انتر ، شمپانزه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نوعی میمون) (نوعی میمون در جدول) (نوعي ميمون) (نوعی میمون درجدول) () (نوعی میمون دم دار) (نوعی میمون ) (نوعی میمون در پرسشکده) (نوعی ساعت)