پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


رود مرزی

1 پاسخ 1

هیرمند


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(رود مرزی) (رودمرزی) (رود مرزی پرسشکده) () (رود مرزی در پرسشکده) (رود بزرگ استرالیا)