پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


درخت تسبیح

1 پاسخ 1

یسر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(درخت تسبیح) (درخت تسبیح چیست؟) (درخت تسبیح پرسشکده) (درخت تسبيح) (درخت تسبیح در جدول) (درخت تسبیح ) (نام درخت تسبیح) (درخت تسبیح) (درخت تصبیح) (درخت تسبیح جدول) (درخت تسبيح چيست) (درخت تسبیح چیست) (نام درخت تسبيح) (درخت تسبح) (درخت تسبيح در جدول) (درخت تسبیح در پرسشکده) (درخت تسبیه) (درخت تسبیج) () (درخت تسبیح درجدول) (معنی درخت تسبیح) (اصفهان قدیم) (درخت تسبیح-پرسشکده) (درخت تسیبح) (درخت تسبیح؟) (درخت جدول)