پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از فرشتگان مغضوب

1 پاسخ 1

هاروت


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فرشته مغضوب) (از فرشتگان مغضوب) () (ازفرشتگان مغضوب) (فرشتگان عالین) (فرشتگان پرسشکده)