پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دسته کشتی های جنگی

1 پاسخ 1

ناوگان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دسته ای از کشتی های جنگی) (کشتی جنگی)