پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شیره گون

1 پاسخ 1

کتیرا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شیره گون) (شیره خشکیده گون) (شيره گون) () (نام شیره خشکیده گون) (شیر خشکیده گون) (شیره گون در جدول) (شیره گون پرسشکده) (��������ی ���ی� �����) (شیره پرسشکده)