پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


الگو و سرمشق

1 پاسخ 1

نمونه ، اسوه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(الگو) (الگو پرسشکده) (سرمشق) (الگو در پرسشکده) ()