پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


رادار پرنده

1 پاسخ 1

آواکس


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(رادار پرنده) (رادارپرنده) (رادار پرنده در جدول) (رادار پرنده چیست) (رادار پرنده ) (رادار پرندگان) (��� ���� ��ی) ()