پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ایالتی در هند

1 پاسخ 1

آسام


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ایالتی درهند) (ایالتی در هند) (ایالتی درهندوستان) (ایالتی در هند ) (استانی در هند)