پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مشکین شهر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مشکین شهر 452522 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مشکین شهر باید ابتدا 0452522 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مشکین شهر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452522123456 را وارد نمایید. شهرستان مشکین شهر از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره مشکین شهر) (کد مشکین شهر) (پیش شماره مشگین شهر) () (کد شهرستان مشکین شهر) (کد مشگین شهر) (پیش شماره تلفن مشکین شهر) (کد تلفن مشکین شهر) (پیش شماره تلفن مشگین شهر) (پيش شماره شهرستان مشگين شهر)