پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


گیاه خورشتی

1 پاسخ 1

ریواس


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گیاه خورشتی) (از گیاهان خورشتی) (ازگیاهان خورشتی) (گیاهان خورشتی) (نام گیاه خورشتی) (نام گیاهان خورشتی) (گياه خورشتي) (گیاه خورشتی در جدول) (گیاهی خورشتی) () (گیاه خورشتی )