پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شخص دارای تخصص های فنی مورد نیاز برای اداره کشور

1 پاسخ 1

فن سالار،تکنوکرات


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده