پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت عمان چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور عمان (Oman) طبق آمار 2595000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت عمان) (جمعیت کشور عمان) () (جمعيت عمان) (جمعیت کشورعمان) (جمعیت عمان) (جمعيت كشور عمان) (جمعیت عمان چقدر است) (جمعیت عمان چند نفر است) (جمعیتعمان) (جمعیت عمان ) (پایتخت کشورعمان)