پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خواب مصنوعی ، خواب واره

1 پاسخ 1

معادل فارسی هیپنوتیزم


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خواب مصنوعی در جدول) (خواب مصنوعی پرسشکده) (خواب مصنوعی) (خواب مصنوعی حل جدول) (خواب مصنوعی درجدول) () (خواب مصنوعی در پرسشکده)