پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


قومی در آسیای میانه

1 پاسخ 1

ازبک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قومی در آسیای میانه) (قومی در اسیای میانه) () (قوم آسیای میانه)