پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بیماری ورم بناگوش

1 پاسخ 1

اوریون


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ورم بناگوش) (بیماری ورم بناگوش) () (ورم بنا گوش) (بیماری ورم بنا گوش) (بیماری بنا گوش)