پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


زیردست ارباب

1 پاسخ 1

رعیت


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زیردست) (زیردستان ارباب) (زیر دست ارباب) (زیر دست) () (زیردست ارباب) (زیر دست پرسشکده) (زیردست-پرسشکده)