پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گونی کندی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گونی کندی 452698 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گونی کندی باید ابتدا 0452698 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گونی کندی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452698123456 را وارد نمایید. شهرستان گونی کندی از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده