پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چین پیشانی

1 پاسخ 1

سگرمه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چین پیشانی در جدول) (چین پیشانی جدول) (چین پیشانی در حل جدول) (چین پیشانی) (چین های پیشانی در جدول) (چین پیشانی پرسشکده) (پیشانی پرسشکده) (چین پیشانی در پرسشکده) (پیشانی در جدول) (پیشانی) () (چین ملی)