پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیامبر مشرق زمین

1 پاسخ 1

بودا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیامبر مشرق زمین) (پیامبر مشرق زمین در جدول) (پیامبرمشرق زمین) (نام پیامبر مشرق زمین) (پيامبر مشرق زمين) () (پیامبر مشرق زمین کیست) (پیامبر مشرق)