پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بوتانیک ، بتانیک

1 پاسخ 1

علم گیاه شناسی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بتانیک) (علم بتانیک) (خواب مصنوعی) ()