پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


علم گیاه شناسی

1 پاسخ 1

بوتانیک ، بتانیک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(علم گیاه شناسی پرسشکده) (علم گیاه شناسی) () (علم بتانیک)