پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فتنه و آشوب

1 پاسخ 1

بلوا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فتنه واشوب) (آشوب) (فتنه و اشوب) (اشوب) (فتنه و آشوب) (آشوب پرسشکده) (فتنه وآشوب) (فتنه) (نام آذری) ()