پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نیستی و نابودی

1 پاسخ 1

فنا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نیستی و نابودی) (نیستی ونابودی) (نیستی نابودی) (نابودی) (نابودی پرسشکده) (نیستی،نابودی) (نیستی)