پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تثلیث مقدس هندوها

1 پاسخ 1

تریمورتی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تثلیث مقدس هندوها) (تثلیث هندوها) (تثليث مقدس هندوها) ()