پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چوبدستی پلیس

1 پاسخ 1

باتوم ، باتون


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چوبدستی پلیس) (چوب دستی پلیس) () (چوب دستی پلیس در جدول) (نام چوب دستی پلیس) (چوبدستی پلیس در جدول)