پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چهره نما

1 پاسخ 1

آینه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چهره نما در جدول) (چهره نما) (چهره نما پرسشکده) (چهره پرسشکده) () (چهره) (چهره در پرسشکده) (کاخ حکومتی)