پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ناحیه تاریخی در فارس

1 پاسخ 1

شبانکاره


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ناحیه تاریخی فارس) (ناحيه تاريخي فارس) ()