پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام به ترکی

1 پاسخ 1

آد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اسم به ترکی) (نام به ترکی) (نام به آذری) (اسم به ترکی چی میشه) (نام ترکی) () (نام به ترکی چه میشود) (اسم به آذری) (نام آذری در پرسشکده) (نام ترکی پرسشکده) (نام آذری) (نام به ترکي) (پدر آذری)