پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


لایه عضلانی جدار قلب

1 پاسخ 1

میوکارد ، میوکاردیوم


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(لایه عضلانی جدار قلب) (قشرمیانی عضلانی جدار قلب) (قشرمیانی عضلانی جدارقلب)