پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پذیرش ذهنی یک موضوع به عنوان حقیقت

1 پاسخ 1

باور


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده