پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سازی ضربی به شکل طبل دوتایی

1 پاسخ 1

نقاره ، ناقاره


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(طبل دوتایی) (طبل دوتایی در جدول) (طبل دوتايي) (سازی ضربی) (شکل طبل)