پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


گرفتگی زبان

1 پاسخ 1

گرفتگی زبان،تاتا،ته ته


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گرفتگی زبان در جدول) (گرفتگی زبان) (گرفتگى زبان درجدول) (گرفتگی زبان پرسشکده) ()