پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پدر به ترکی

1 پاسخ 1

آتا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پدر ترکی) (پدر به ترکی) (پدرترکی) (پدر آذری) (پدر ترکی در جدول) (پدر ترک) (پدر آذری در جدول) (پدر اذری) (پدر ترکی ) (پدرآذری) (پدر به آذری) (پدرترک) (پدر به ترکی چی میشه) (پدربه ترکی) (پدر تركي) () (پدر به اذری) (پدر ب ترکی) (پدر ترکی در حل جدول) (پدر ترکی پرسشکده) (پدر به ترکي) (پدر به ترکی در جدول) (پدر ترک در جدول) (پدراذری) (پدر به اذري) (پدر در جدول) (پدر ترکی جدول) (پدر ترکي) (پدر اذري) (پدر تدکی) (��� �ј )