پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مقاومترین غله در مقابل سرما

1 پاسخ 1

چاودار


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده