پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سنگ سبز قیمتی

1 پاسخ 1

یشم


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سنگ سبز قیمتی در جدول) (سنگ سبز قیمتی) (سنگ سبزقیمتی) (سنگ سبز) (سنگ سبز در جدول) (سنگ سبز قیمتی پرسشکده) () (سنك سبزقيمتي) (سنگ قیمتی پرسشکده) (سنگ قیمتی)