پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


باکتری میله ای شکل

1 پاسخ 1

باسیل


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(باکتری میله ای شکل) (باکتری میله ای) (باكتري ميله اي شكل) () (باکتری میله ای شکل )