پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


یک ششم از هر چیز

1 پاسخ 1

دانگ


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(یک ششم) (یک ششم چیزی) (یک ششم هر چیز) (یک ششم هر چیزی) (یک ششم هر چیزی چی میشه) (یک ششم ) (شش یک هر چیزی) (یک شیشم) (یک ششم از هر چیز) (يك ششم) (يك ششم چيزي) (یک ششم پرسشکده) ()