پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تمدن کهن مکزیک

1 پاسخ 1

مایا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تمدن مکزیک در جدول) (تمدن مکزیک پرسشکده) (تمدن مکزیک) (تمدن مکزیک در پرسشکده) (تمدن مکزیک در حل جدول) (تمدن مکزیک درجدول) (تمدن کهن مکزیک) (تمدن مکزیکی) () (تمدن مکزیک-پرسشکده) (تمدن‏ ‏مکزیک ‏‏ )