پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


هوای فرار!

1 پاسخ 1

پس


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(هوای فرار) (حب فرار در جدول) (هواي فرار) (هوای فرار) (هوای فرار در جدول) (هوای فرار در پرسشکده) ()