پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چین خوردگی داخلی پوسته زمین

1 پاسخ 1

ناودیس


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چین خوردگی زمین در جدول) ()