پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


عصاره زغال سنگ

1 پاسخ 1

قطران


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عصاره زغال سنگ)