پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت مونگل چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور مونگل (Mongolia) طبق آمار 2629000 نفر جمعیت دارد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مونگل) ()