پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


زیرکی و هوشیاری

2 پاسخ 2

کیاست

رندی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زیرکی در جدول) (زیرکی و هوشیاری در جدول) (زیرکی و هوشیاری) (زیرکی) (زیرکی وهوشیاری) (زیرکی پرسشکده) () (زیرک و هوشیار در جدول) (زیرکی در پرسشکده) (زیرک و هشیار)