پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چای تلخ

1 پاسخ 1

دیشلمهمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چای تلخ در جدول) (چای تلخ در حل جدول) (چای تلخ درجدول) (چای تلخ وپرمایه) (برگ برنده) ()