پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


همسر هرکول که بعد از مرگ او خودکشی کرد

1 پاسخ 1

دیانیرا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(همسر هرکول) (همسرهرکول) (نام همسر هرکول) (مرگ هرکول) () (همسر هركول)