پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از اجزا تفنگ

1 پاسخ 1

ماشه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اجزای تفنگ) (از اجزای تفنگ) (اجزا تفنگ) (نام اجزای تفنگ) (اجزاي تفنگ) ()